W okresie po Bożym Narodzeniu rozpoczynamy czas odwiedzin duszpasterskich zwanych kolędą. Zgodnie z tradycją jest to czas spotkania, w którym najważniejszym elementem jest wspólna modlitwa i błogosławieństwo dlatego bardzo zachęcam, aby w czasie kolędy, w miarę możliwości, byli obecni wszyscy członkowie rodziny. Mam nadzieję, że odwiedziny duszpasterskie będą dobrą okazją, by świadczyć o własnej wierze, a także aby wspólnie dzielić troskę  o naszą parafię.

Ze względów organizacyjnych proponuję poniżej plan odwiedzin – jak zwykle ministrant będzie poprzedzał księdza zapowiadając wizytę kilka chwil wcześniej (proszę zwrócić uwagę na podaną kolejność odwiedzin – zasadniczo rozpoczynamy kolędę od najwyższych numerów). Jeżeli podany termin z ważnych przyczyn nie odpowiadałby, proszę o osobisty kontakt.  Pewnym wyjątkiem w tym roku są odwiedziny w nowych blokach przy ulicy Śliskiej, gdzie proszę, aby osoby, które chcą przyjąć kolędę zgłosiły się w zakrystii, biurze parafialnym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (swjan.poznan@gmail.com) – w tym wypadku proponuję terminy 27/28 stycznia.

Tradycyjnie też w czasie kolędy zbierane są ofiary na potrzeby parafii, tym roku przeznaczone są na planowane malowanie naszej świątyni. Pragnę bardzo mocno podkreślić, że są to ofiary całkowicie dobrowolne i nie chciałbym, aby temat pieniędzy zdominował nasze spotkanie lub stał się przeszkodą do przyjęcia kapłana

Przekazując najlepsze życzenia błogosławionych świąt Bożego Narodzenia oraz obfitości łask na cały Nowy Rok,

serdecznie pozdrawiamy

Duszpasterze

1. 28.12.2017

czwartek

od 16.00 ul. Podmiejska i Warowna
2. 29.12.2017

piątek

od 16.00 ul. Równa od 25-3
3. 30.12.2017

sobota

od 14.30 ul. Forteczna od 49-17
4. 02.01.2018

wtorek

od 16.00 ul. Falista 1 od 63-1
5. 03.01.2018

środa

od 16.00 ul. Falista 4a od 53-1
6. 04.01.2018

czwartek

od 16.00 ul. Falista 2 od 63 – 32
7. od 16.00 ul. Falista 2 od 31-1
8. 05.01.2018

Piątek

od 16.00 ul. Falista 3 od 78-36
9. od 16.00 ul. Falista 3 od 35-1
10. 06.01.2018

sobota

od 14.30 ul. Okopowa
11. 08.01.2018

poniedziałek

od 16.00 ul. Falista 4 od 63-1
12. 09.01.2018

wtorek

od 16.00 ul. Falista 5 od 71-36
13. od 16.00 ul. Falista 5 od 35-1
14. 10.01.2018

środa

od 16.00 ul. Falista 6 od  82-36
15. 11.01.2018

czwartek

od 16.00 ul. Falista 6 od 35-1
16. od 16.00 ul. Unii Lubelskiej 14 od 71-37
17. 12.01.2018

piątek

od 16.00 ul. Unii Lubelskiej 14 od 36-1
18. od 16.00 ul. Unii Lubelskiej 16 od 82-41
19. 14.01.2018

niedziela

od 14.30 ul. Unii Lubelskiej 16 od 40-1
20. 15.01.2018

poniedziałek

od 16.00 ul. Unii Lubelskiej 18 od 93-48
21. 16.01.2018

wtorek

od 16.00 ul. Unii Lubelskiej 18 od 47-1
22. od 16.00 ul. Pstrowskiego (Romana Maya)  od 156 – 129
23. 17.01.2018

środa

od 16.00 ul. Pstrowskiego (Romana Maya)  od 128 – 117
24. 18.01.2018

Czwartek

od 16.00 ul. Pstrowskiego  (Romana Maya) od 116-93
25. od 16.00 ul. Pstrowskiego  (Romana Maya) 101od a oraz 97 od a
26. 19.01.2018

piątek

od 16.00 ul. Romana Maya od 89 – 72 i ul. Gładka
27. od 16.00 ul. Romana Maya od 70 – 25
28. 20.01.2018

sobota

od 14.30 ul. Bystra przesmyk 0d 47a do 26 (obydwie strony)
29. 21.01.2018

niedziela

od 14.30 ul. Bystra od 25-8 (obydwie strony)
30. 22.01.2018

poniedziałek

od 16.00 ul. Czysta (TBS-y) od 12-8
31. 23.01.2018

wtorek

od 16.00  ul. Czysta 10-1 (bez TBS-ów) i ul. Śliska 28-12
32. 24.01.2018

środa

od 16.00 ul. Starołęcka 57-9
33. 25.01.2018

czwartek

od 16.00 ul. Pochyła od końca do 21 (obydwie strony)
34. 26.01.2017

piątek

od 16.00 ul. Pochyła od 19-1 (obydwie strony) i ul. Ochota
35. 27.01.2018

sobota

od 14.30 ul. Śliska – nowe bloki (na zapisy)
36. 28.01.2018

niedziela

od 14.30 ul. Śliska – nowe bloki (na zapisy)
37. 29.01.2018

poniedziałek

od 16.00 ul. Wagrowska 11 i 10